Ang pagdating ng mga hapones

Ito ang kinikilalang kauna-unahang nobelang lumabas sa daigdig ng literatura.Ang ilan pang mahahalagang literaturang lumabas ng panahong ito ang Ang arkitekturang Tsino at Hapones ay karaniwang gawa sa kahoy.

Maraming naipamana ang mga tao sa kasaysayan sa kasalukuyan tulad nalang ng sa relihiyon, mga mahahalagang estraktura, tradisyon, cultura at iba pa.Ang mga pamanang ito ay ginagawa at nagiging-praktis na sa kasalukuyan, Ang Manyoshu o "Collection of Ten Thousand Leaves" ang pinakaunang koleksiyon ng mga tulang japanes.Ito ang ang nagpasimula ng aristrokratang lipunan ng Heian.Sa lipunang ito, ang bawat aspekto ng buhay ay may sinusunod na alituntunin--- mula sa ayos ng buhok, haba ng damit, haba ng sable, kulay ng damit ng mga opisyal, at hanggang sa bilang ng paldang kinakailangang isuot ng kababaihan.Ang alpabetong Kanji ay direktag hango sa alpabetong Tsino.

Hinango rin nila mula sa kulturang Tsino ang gawi ng pagpipinta, at iba pang bagay na nakaimpluwensiya sa halos lahat ng aspekto ng kanilang buhay.

– ang ginamit ng mga Espanyol sa pagpapatahimik ng mga mamamayan.

Pinag-aralan nila ito at ginamit noong una sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo.

Ang Shinto ang tradisyonal na relihiyon sa bansang Japan. Ang Kami o ang Diyos ng kalikasan ang itinuturing na diyos ng mga shinto. Ito ang Selebrasyon ng mga Shintoismisters sa pag-aalay ng pasasalamat sa kanilang mga diyos at diyosa.

Ang mga Buddhist naman ay nananalig sa aral ni buddha- ang Dharma. Karaniwan na rin sa kanila ang malaking pagdiriwang sa pagpapalit ng panahon na ginaganap sa pamamagitan ng pag-aalay ng pagkain, musika at pagsusuot ng mga kababaihan ang Kimono ang tradisyonal na sinusuot sa mga okasyon tulad ng pagmaypatay, kasal at tea ceremonies.

katoliko, iglesia ni cristo, seven day adventist, metodista, protestante, mormons, born again, saksi ni Hoba (Jehovah's Witness), Baptist, aglipay watawat, iglesia ni kristo iglesia ng saligang batas aglipay mormons muslim chinese el shaddai protestante crusaders hindu evangelical. In addition to the Christian majority, there is a vigorous 4 percent Muslim minority, concentrated on the southern islands of Mindanao, Sulu, and Palawan.